Trình chuyển đổi 264 sang MP3

Chuyển đổi 264 sang MP3

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang MPEG Layer 3 Audio bằng trình chuyển đổi 264 sang MP3.

Làm cách nào để chuyển đổi file 264 thành MP3?

  1. Chọn file 264 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 264 sang MP3
  4. Tải file MP3 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP3 sang 264:

Trình chuyển đổi MP3 sang 264
Hãy thử chuyển đổi MP3 với file thử nghiệm 264

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 264 sang MP3:

Chuyển đổi 264 sang MP3 với file ví dụ 264 của chúng tôi.