Trình chuyển đổi APE sang FLAC

Chuyển đổi APE sang FLAC

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Monkey's Audio Lossless Audio File sang Free Lossless Audio Codec File bằng trình chuyển đổi APE sang FLAC.

Làm cách nào để chuyển đổi file APE thành FLAC?

  1. Chọn file APE mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ APE sang FLAC
  4. Tải file FLAC của bạn