Trình chuyển đổi AUP sang MP3

Chuyển đổi AUP sang MP3

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Audacity Project File sang MPEG Layer 3 Audio bằng trình chuyển đổi AUP sang MP3.

Làm cách nào để chuyển đổi file AUP thành MP3?

  1. Chọn file AUP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AUP sang MP3
  4. Tải file MP3 của bạn
Hãy thử chuyển đổi MP3 với file thử nghiệm AUP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AUP sang MP3:

Chuyển đổi AUP sang MP3 với file ví dụ AUP của chúng tôi.