Trình chuyển đổi AVIF sang AAC

Chuyển file của bạn từ AV1 Image File Format sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi AVIF sang AAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AVIF thành AAC?