Trình chuyển đổi file nhạc sang định dạng AAC

Trình chuyển đổi âm thanh trực tuyến này chuyển đổi file âm thanh của bạn sang định dạng AAC. Hãy tải lên file âm thanh của bạn hoặc cung cấp đường dẫn liên kết đến file để bắt đầu chuyển đổi sang định dạng AAC. Bạn cũng có thể trích xuất âm thanh từ video bằng trình chuyển đổi này.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi AAC

Chúng tôi hiện hỗ trợ đối với hơn 50 định dạng nguồn. Nếu không chuyển đổi được, vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể thêm trình chuyển đổi AAC cho bạn.