Chuyển file âm thanh sang M4R

Trình chuyển đổi M4R

Bạn có thể sử dụng iPhone của Apple để chuyển đổi file sang định dạng nhạc chuông M4R. Chúng tôi hỗ trợ hầu hết các định dạng âm thanh để được chuyển đổi sang M4R. Chỉ cần tải lên file của bạn và thử xem.

Trình chuyển đổi m4r

Trình chuyển đổi m4r
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/aac/example.aac)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi M4R của chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng file. Các chuyển đổi phổ biến nhất là MP3 sang M4R and M4A sang M4R.