Chuyển đổi file âm thanh và video sang WMA

Trình chuyển đổi WMA

Với trình chuyển đổi WMA trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi các file âm thanh của mình sang định dạng Microsoft WMA. Bạn có thể tải lên file âm thanh để chuyển đổi sang WMA hoặc tải lên video để trích xuất đoạn âm thanh và chuyển đổi sang WMA.

Trình chuyển đổi wma

Trình chuyển đổi wma
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/ogg/example.ogg)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hỗ trợ các định dạng sau với trình chuyển đổi WMA của chúng tôi: MP3 sang WMA, WAV sang WMA, OGG sang WMA, FLV sang WMA, WMV sang WMA và nhiều hơn nữa.