Chuyển đổi file âm thanh và video sang WMA

Trình chuyển đổi WMA

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Với trình chuyển đổi WMA trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi các file âm thanh của mình sang định dạng Microsoft WMA. Bạn có thể tải lên file âm thanh để chuyển đổi sang WMA hoặc tải lên video để trích xuất đoạn âm thanh và chuyển đổi sang WMA.

Chúng tôi hỗ trợ các định dạng sau với trình chuyển đổi WMA của chúng tôi: MP3 sang WMA, WAV sang WMA, OGG sang WMA, FLV sang WMA, WMV sang WMA và nhiều hơn nữa.