Trình chuyển đổi âm thanh trực tuyến sang M4A

Chuyển đổi file âm thanh của bạn sang định dạng M4A với trình chuyển đổi âm thanh trực tuyến miễn phí này. Trình chuyển đổi sử dụng Bộ giải mã âm thanh của Apple (ALAC) miễn phí và đảm bảo chất lượng cao. Tải lên file hoặc cung cấp một URL đến file nhạc và bắt đầu chuyển đổi. Tùy chọn các lựa chọn bổ sung để thay đổi chất lượng âm thanh của file đích. Bạn cũng có thể cung cấp URL dẫn tới video để trích xuất âm thanh của video sang M4A.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi M4A

Trình chuyển đổi âm thanh M4A này chuyển đổi từ hơn 50 định dạng nguồn bao gồm MP3 sang M4A, WAV sang M4A, RAM sang M4A, AC3 sang M4A, AMR sang M4A, OGG sang M4A, FLV sang M4A và hơn thế nữa. M4A thường được sử dụng bởi các thiết bị của Apple như iPod hoặc iPhone.