Chuyển audio sang AIFF

Trình chuyển đổi AIFF trực tuyến miễn phí này cho phép bạn dễ dàng chuyển file âm thanh từ các định dạng khác nhau sang các file âm thanh AIFF. Bạn chỉ cần tải lên file của mình hoặc cung cấp một liên kết nơi chúng tôi có thể tải xuống file âm thanh của bạn. Sau khi nhấp vào "Chuyển đổi file", file của bạn sẽ được chuyển đổi thành AIFF và bạn có thể tải xuống ngay lập tức.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to
Trình chuyển đổi AIFF

Trình chuyển đổi AIFF của chúng tôi có thể chuyển đổi từ hơn 50 định dạng âm thanh. Các định dạng nguồn phổ biến nhất là: MP3 sang AIFF, OGG sang AIFF, WMA sang AIFF and WAV sang AIFF. Hãy thử và xem định dạng âm thanh của bạn có được hỗ trợ không.