Trình chuyển đổi DOC sang WAV

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi DOC sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành WAV?

Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang WAV:

Chuyển đổi DOC sang WAV với file ví dụ DOC của chúng tôi.