Trình chuyển đổi HTML sang OGG

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi HTML sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành OGG?

Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang OGG:

Chuyển đổi HTML sang OGG với file ví dụ HTML của chúng tôi.