Trình chuyển đổi RTF sang WMA

Chuyển file của bạn từ Rich Text Format sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi RTF sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file RTF thành WMA?

Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm RTF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RTF sang WMA:

Chuyển đổi RTF sang WMA với file ví dụ RTF của chúng tôi.