Trình chuyển đổi WORD sang AAC

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi WORD sang AAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WORD thành AAC?

Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm WORD

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WORD sang AAC:

Chuyển đổi WORD sang AAC với file ví dụ WORD của chúng tôi.