Trình chuyển đổi 3GPP sang MP3

Chuyển đổi 3GPP sang MP3

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Third Generation Partnership Project Media File sang MPEG Layer 3 Audio bằng trình chuyển đổi 3GPP sang MP3.

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GPP thành MP3?

  1. Chọn file 3GPP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GPP sang MP3
  4. Tải file MP3 của bạn
Hãy thử chuyển đổi MP3 với file thử nghiệm 3GPP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GPP sang MP3:

Chuyển đổi 3GPP sang MP3 với file ví dụ 3GPP của chúng tôi.