Trình chuyển đổi AMR sang WMA

Chuyển đổi AMR sang WMA

Chuyển file của bạn từ Adaptive Multi-Rate Codec File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi AMR sang WMA.

Trình chuyển đổi wma

Trình chuyển đổi wma
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/amr/example.amr)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm AMR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AMR sang WMA:
Chuyển đổi AMR sang WMA với file ví dụ AMR của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file AMR thành WMA?

 1. Chọn file AMR mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AMR sang WMA
 4. Tải file WMA của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển đổi từ AMR