Trình chuyển đổi AMR sang WMA

Chuyển đổi AMR sang WMA

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Adaptive Multi-Rate Codec File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi AMR sang WMA.

Làm cách nào để chuyển đổi file AMR thành WMA?

  1. Chọn file AMR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AMR sang WMA
  4. Tải file WMA của bạn