Trình chuyển đổi AMR sang WMA

Chuyển đổi AMR sang WMA

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Adaptive Multi-Rate Codec File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi AMR sang WMA.

Làm cách nào để chuyển đổi file AMR thành WMA?

  1. Chọn file AMR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AMR sang WMA
  4. Tải file WMA của bạn
Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm AMR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AMR sang WMA:

Chuyển đổi AMR sang WMA với file ví dụ AMR của chúng tôi.