Trình chuyển đổi AUDIO sang OGG

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi AUDIO sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AUDIO thành OGG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGG sang AUDIO:

Trình chuyển đổi OGG sang AUDIO
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm AUDIO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AUDIO sang OGG:

Chuyển đổi AUDIO sang OGG với file ví dụ AUDIO của chúng tôi.