Trình chuyển đổi AUDIO sang AAC

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi AUDIO sang AAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AUDIO thành AAC?

  1. Chọn file AUDIO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AUDIO sang AAC
  4. Tải file AAC của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang AUDIO:

Trình chuyển đổi AAC sang AUDIO
Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm AUDIO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AUDIO sang AAC:

Chuyển đổi AUDIO sang AAC với file ví dụ AUDIO của chúng tôi.