Trình chuyển đổi AVI sang WMA

Chuyển file của bạn từ Microsoft Audio/Visual Interleaved sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi AVI sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AVI thành WMA?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang AVI:

Trình chuyển đổi WMA sang AVI
Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm AVI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AVI sang WMA:

Chuyển đổi AVI sang WMA với file ví dụ AVI của chúng tôi.