Trình chuyển đổi AVI sang WAV

Chuyển file của bạn từ Microsoft Audio/Visual Interleaved sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi AVI sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AVI thành WAV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang AVI:

Trình chuyển đổi WAV sang AVI
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm AVI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AVI sang WAV:

Chuyển đổi AVI sang WAV với file ví dụ AVI của chúng tôi.