Trình chuyển đổi DOCX sang AIFF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Audio Interchage File Format bằng trình chuyển đổi DOCX sang AIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành AIFF?

Hãy thử chuyển đổi AIFF với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang AIFF:

Chuyển đổi DOCX sang AIFF với file ví dụ DOCX của chúng tôi.