Trình chuyển đổi FB2 sang OGG

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi FB2 sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành OGG?

  1. Chọn file FB2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FB2 sang OGG
  4. Tải file OGG của bạn
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang OGG:

Chuyển đổi FB2 sang OGG với file ví dụ FB2 của chúng tôi.