Trình chuyển đổi FB2 sang AIFF

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Audio Interchage File Format bằng trình chuyển đổi FB2 sang AIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành AIFF?

  1. Chọn file FB2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FB2 sang AIFF
  4. Tải file AIFF của bạn
Hãy thử chuyển đổi AIFF với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang AIFF:

Chuyển đổi FB2 sang AIFF với file ví dụ FB2 của chúng tôi.