Trình chuyển đổi M4B sang M4A

Chuyển đổi M4B sang M4A

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Audio Book File sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi M4B sang M4A.

Làm cách nào để chuyển đổi file M4B thành M4A?

  1. Chọn file M4B mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4B sang M4A
  4. Tải file M4A của bạn
Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm M4B

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4B sang M4A:

Chuyển đổi M4B sang M4A với file ví dụ M4B của chúng tôi.