Trình chuyển đổi MOBI sang AIFF

Chuyển file của bạn từ Mobipocket sang Audio Interchage File Format bằng trình chuyển đổi MOBI sang AIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MOBI thành AIFF?

Hãy thử chuyển đổi AIFF với file thử nghiệm MOBI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOBI sang AIFF:

Chuyển đổi MOBI sang AIFF với file ví dụ MOBI của chúng tôi.