Trình chuyển đổi MOBI sang WMA

Chuyển file của bạn từ Mobipocket sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi MOBI sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MOBI thành WMA?

Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm MOBI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOBI sang WMA:

Chuyển đổi MOBI sang WMA với file ví dụ MOBI của chúng tôi.