Trình chuyển đổi MPG sang WAV

Chuyển đổi MPG sang WAV

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MPEG Video Stream sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi MPG sang WAV.

Làm cách nào để chuyển đổi file MPG thành WAV?

  1. Chọn file MPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MPG sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm MPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MPG sang WAV:

Chuyển đổi MPG sang WAV với file ví dụ MPG của chúng tôi.