Trình chuyển đổi WEBM sang WMA

Chuyển file của bạn từ Web Media File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi WEBM sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WEBM thành WMA?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang WEBM:

Trình chuyển đổi WMA sang WEBM
Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm WEBM

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WEBM sang WMA:

Chuyển đổi WEBM sang WMA với file ví dụ WEBM của chúng tôi.