Trình chuyển đổi WMV sang OPUS

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi WMV sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành OPUS?

  1. Chọn file WMV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMV sang OPUS
  4. Tải file OPUS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OPUS sang WMV:

Trình chuyển đổi OPUS sang WMV
Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang OPUS:

Chuyển đổi WMV sang OPUS với file ví dụ WMV của chúng tôi.