Trình chuyển đổi WMV sang M4A

Chuyển file của bạn từ Windows Media Video sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi WMV sang M4A.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WMV thành M4A?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4A sang WMV:

Trình chuyển đổi M4A sang WMV
Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm WMV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMV sang M4A:

Chuyển đổi WMV sang M4A với file ví dụ WMV của chúng tôi.