Trình chuyển đổi FLV sang AIFF

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang Audio Interchage File Format bằng trình chuyển đổi FLV sang AIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành AIFF?

  1. Chọn file FLV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLV sang AIFF
  4. Tải file AIFF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AIFF sang FLV:

Trình chuyển đổi AIFF sang FLV
Hãy thử chuyển đổi AIFF với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang AIFF:

Chuyển đổi FLV sang AIFF với file ví dụ FLV của chúng tôi.