Trình chuyển đổi FLV sang WAV

Chuyển đổi FLV sang WAV

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi FLV sang WAV.

Trình chuyển đổi wav

Trình chuyển đổi wav
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/flv/example_small.flv)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi độ phân giải bit:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Hiển thị các tùy chọn nâng cao >
 • Định dạng PCM:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang FLV:
Trình chuyển đổi WAV sang FLV

Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang WAV:
Chuyển đổi FLV sang WAV với file ví dụ FLV của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành WAV?

 1. Chọn file FLV mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLV sang WAV
 4. Tải file WAV của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển đổi sang FLV