Trình chuyển đổi FLV sang WAV

Chuyển file của bạn từ Animated Flash Video File sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi FLV sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file FLV thành WAV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang FLV:

Trình chuyển đổi WAV sang FLV
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm FLV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLV sang WAV:

Chuyển đổi FLV sang WAV với file ví dụ FLV của chúng tôi.