Trình chuyển đổi MIDI sang M4A

Chuyển đổi MIDI sang M4A

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MIDI files sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi MIDI sang M4A.

Làm cách nào để chuyển đổi file MIDI thành M4A?

  1. Chọn file MIDI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MIDI sang M4A
  4. Tải file M4A của bạn
Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm MIDI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MIDI sang M4A:

Chuyển đổi MIDI sang M4A với file ví dụ MIDI của chúng tôi.