Trình chuyển đổi MIDI sang OGG

Chuyển đổi MIDI sang OGG

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MIDI files sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi MIDI sang OGG.

Làm cách nào để chuyển đổi file MIDI thành OGG?

  1. Chọn file MIDI mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MIDI sang OGG
  4. Tải file OGG của bạn
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm MIDI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MIDI sang OGG:

Chuyển đổi MIDI sang OGG với file ví dụ MIDI của chúng tôi.