Trình chuyển đổi MIDI sang OGG

Chuyển đổi MIDI sang OGG

Chuyển file của bạn từ MIDI files sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi MIDI sang OGG.

Trình chuyển đổi ogg

Trình chuyển đổi ogg
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/midi/example.midi)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm MIDI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MIDI sang OGG:
Chuyển đổi MIDI sang OGG với file ví dụ MIDI của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file MIDI thành OGG?

 1. Chọn file MIDI mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MIDI sang OGG
 4. Tải file OGG của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển đổi từ MIDI