Trình chuyển đổi MOV sang WAV

Chuyển file của bạn từ QuickTime Movie sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi MOV sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MOV thành WAV?

  1. Chọn file MOV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MOV sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang MOV:

Trình chuyển đổi WAV sang MOV
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm MOV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOV sang WAV:

Chuyển đổi MOV sang WAV với file ví dụ MOV của chúng tôi.