Trình chuyển đổi MP4 sang FLAC

Chuyển đổi MP4 sang FLAC

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Free Lossless Audio Codec File bằng trình chuyển đổi MP4 sang FLAC.

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành FLAC?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang FLAC
  4. Tải file FLAC của bạn
Hãy thử chuyển đổi FLAC với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang FLAC:

Chuyển đổi MP4 sang FLAC với file ví dụ MP4 của chúng tôi.