Trình chuyển đổi MP4 sang WAV

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi MP4 sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MP4 thành WAV?

  1. Chọn file MP4 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP4 sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang MP4:

Trình chuyển đổi WAV sang MP4
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm MP4

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP4 sang WAV:

Chuyển đổi MP4 sang WAV với file ví dụ MP4 của chúng tôi.