Trình chuyển đổi MPEG sang WAV

Chuyển đổi MPEG sang WAV

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Motion Picture Experts Group file interchange format sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi MPEG sang WAV.

Làm cách nào để chuyển đổi file MPEG thành WAV?

  1. Chọn file MPEG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MPEG sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm MPEG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MPEG sang WAV:

Chuyển đổi MPEG sang WAV với file ví dụ MPEG của chúng tôi.