Trình chuyển đổi TXT sang AAC

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi TXT sang AAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành AAC?

Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang AAC:

Chuyển đổi TXT sang AAC với file ví dụ TXT của chúng tôi.