Trình chuyển đổi VIDEO sang OPUS

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi VIDEO sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file VIDEO thành OPUS?

  1. Chọn file VIDEO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ VIDEO sang OPUS
  4. Tải file OPUS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OPUS sang VIDEO:

Trình chuyển đổi OPUS sang VIDEO
Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm VIDEO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ VIDEO sang OPUS:

Chuyển đổi VIDEO sang OPUS với file ví dụ VIDEO của chúng tôi.