Trình chuyển đổi 3GP sang AAC

Chuyển đổi 3GP sang AAC

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi 3GP sang AAC.

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành AAC?

  1. Chọn file 3GP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GP sang AAC
  4. Tải file AAC của bạn
Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang AAC:

Chuyển đổi 3GP sang AAC với file ví dụ 3GP của chúng tôi.