Trình chuyển đổi 3GP sang AAC

Chuyển đổi 3GP sang AAC

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi 3GP sang AAC.

Trình chuyển đổi aac

Trình chuyển đổi aac
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/video/3gp/example.3gp)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang 3GP:
Trình chuyển đổi AAC sang 3GP

Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang AAC:
Chuyển đổi 3GP sang AAC với file ví dụ 3GP của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành AAC?

 1. Chọn file 3GP mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GP sang AAC
 4. Tải file AAC của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang