Trình chuyển đổi 3GP sang WAV

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi 3GP sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành WAV?

  1. Chọn file 3GP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ 3GP sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang 3GP:

Trình chuyển đổi WAV sang 3GP
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang WAV:

Chuyển đổi 3GP sang WAV với file ví dụ 3GP của chúng tôi.