Trình chuyển đổi 3GP sang AIFF

Chuyển file của bạn từ 3rd Generation Partnership Project sang Audio Interchage File Format bằng trình chuyển đổi 3GP sang AIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file 3GP thành AIFF?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AIFF sang 3GP:

Trình chuyển đổi AIFF sang 3GP
Hãy thử chuyển đổi AIFF với file thử nghiệm 3GP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ 3GP sang AIFF:

Chuyển đổi 3GP sang AIFF với file ví dụ 3GP của chúng tôi.