Trình chuyển đổi CAF sang WAV

Chuyển đổi CAF sang WAV

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ Apple Core Audio Format sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi CAF sang WAV.

Làm cách nào để chuyển đổi file CAF thành WAV?

  1. Chọn file CAF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CAF sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm CAF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CAF sang WAV:

Chuyển đổi CAF sang WAV với file ví dụ CAF của chúng tôi.