Trình chuyển đổi CAF sang WAV

Chuyển đổi CAF sang WAV

Chuyển file của bạn từ Apple Core Audio Format sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi CAF sang WAV.

Trình chuyển đổi wav

Trình chuyển đổi wav
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/caf/example.caf)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi độ phân giải bit:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Hiển thị các tùy chọn nâng cao >
 • Định dạng PCM:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm CAF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CAF sang WAV:
Chuyển đổi CAF sang WAV với file ví dụ CAF của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file CAF thành WAV?

 1. Chọn file CAF mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CAF sang WAV
 4. Tải file WAV của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển đổi từ CAF