Trình chuyển đổi ODT sang OGG

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi ODT sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành OGG?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang OGG
  4. Tải file OGG của bạn
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang OGG:

Chuyển đổi ODT sang OGG với file ví dụ ODT của chúng tôi.