Trình chuyển đổi ODT sang OPUS

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi ODT sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành OPUS?

Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang OPUS:

Chuyển đổi ODT sang OPUS với file ví dụ ODT của chúng tôi.