Trình chuyển đổi M4R sang MP3

Chuyển đổi M4R sang MP3

Chuyển file của bạn từ iPhone Ringtone File sang MPEG Layer 3 Audio bằng trình chuyển đổi M4R sang MP3.

Trình chuyển đổi mp3

Trình chuyển đổi mp3
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/m4r/example.m4r)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Xóa ảnh bìa:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MP3 sang M4R:
Trình chuyển đổi MP3 sang M4R

Hãy thử chuyển đổi MP3 với file thử nghiệm M4R

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4R sang MP3:
Chuyển đổi M4R sang MP3 với file ví dụ M4R của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file M4R thành MP3?

 1. Chọn file M4R mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4R sang MP3
 4. Tải file MP3 của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển đổi từ M4R