Trình chuyển đổi WAV sang M4R

Chuyển file của bạn từ WAVE Audio sang iPhone Ringtone File bằng trình chuyển đổi WAV sang M4R.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WAV thành M4R?

  1. Chọn file WAV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WAV sang M4R
  4. Tải file M4R của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4R sang WAV:

Trình chuyển đổi M4R sang WAV
Hãy thử chuyển đổi M4R với file thử nghiệm WAV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WAV sang M4R:

Chuyển đổi WAV sang M4R với file ví dụ WAV của chúng tôi.