Trình chuyển đổi MP3 sang M4R

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang iPhone Ringtone File bằng trình chuyển đổi MP3 sang M4R.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MP3 thành M4R?

  1. Chọn file MP3 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MP3 sang M4R
  4. Tải file M4R của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4R sang MP3:

Trình chuyển đổi M4R sang MP3
Hãy thử chuyển đổi M4R với file thử nghiệm MP3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP3 sang M4R:

Chuyển đổi MP3 sang M4R với file ví dụ MP3 của chúng tôi.