Trình chuyển đổi M4A sang M4R

Chuyển đổi M4A sang M4R

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Audio Layer sang iPhone Ringtone File bằng trình chuyển đổi M4A sang M4R.

Trình chuyển đổi m4r

Trình chuyển đổi m4r
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/m4a/example.m4a)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4R sang M4A:
Trình chuyển đổi M4R sang M4A

Hãy thử chuyển đổi M4R với file thử nghiệm M4A

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4A sang M4R:
Chuyển đổi M4A sang M4R với file ví dụ M4A của chúng tôi.