Trình chuyển đổi M4R sang AAC

Chuyển đổi M4R sang AAC

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ iPhone Ringtone File sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi M4R sang AAC.

Làm cách nào để chuyển đổi file M4R thành AAC?

  1. Chọn file M4R mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M4R sang AAC
  4. Tải file AAC của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang M4R:

Trình chuyển đổi AAC sang M4R
Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm M4R

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4R sang AAC:

Chuyển đổi M4R sang AAC với file ví dụ M4R của chúng tôi.