Trình chuyển đổi M4R sang AAC

Chuyển file của bạn từ iPhone Ringtone File sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi M4R sang AAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file M4R thành AAC?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang M4R:

Trình chuyển đổi AAC sang M4R
Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm M4R

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4R sang AAC:

Chuyển đổi M4R sang AAC với file ví dụ M4R của chúng tôi.